แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. เมื่อถึงวัยชราต่อมในข้อใดมีลักษณะการเจริญเติบโตช้าลง
  ต่อมหมวกไต
  ต่อมไทรอยด์
  ต่อมไทมัส
  ต่อมไพเนียล
  ต่อมใต้สมอง
2. การระบายอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงกับข้อใด
  ปอชวนเพื่อนเล่นเกมออนไลน์
  ป่านชวนเพื่อนไปเดินห้างสรรพสินค้า
  โป้งชวนเพื่อนไปขับขี่จักรยานยนต์
  ป้างชวนเพื่อนเล่นฟุตบอลที่สนามในหมู่บ้าน
  ป่านแก้วชวนเพื่อนไปเผาขยะ
3. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
  พูดจา หรือหยอกล้อในเรื่องลามก
  มีเอกลักษณ์ทางเพศตามสถานภาพตนเอง
  การชอบอวดอวัยวะเพศ
  มีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนองอย่างสม่ำเสมอ
  เลียนแบบพฤติกรรมของเพศตรงข้าม
4. ฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนเพศชายที่ควบคุมความรู้สึกทางเพศ สร้างมาจากต่อมใด
  ต่อมไทรอยด์
  ต่อมเพศ
  ต่อมหมวกไต
  ต่อมใต้สมอง
  ต่อมไพเนียล
5. การสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญอาหาร เป็นหน้าที่ของต่อมในข้อใด
  ต่อมไทรอยด์
  ต่อมไพเนียล
  ต่อมเพศ
  ต่อมหมวกไต
  ต่อมใต้สมอง
6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศ
  สภาพแวดล้อม สิ่งยัวยุต่างๆจากสังคม
  พันธุกรรม
  มีประสบการณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสม
  การมีปมด้อยทางรูปร่างหน้าตาและความสามารถทางเพศ
  การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องตามเพศจากครอบครัว
7. ฝันเปียก มีความหมายตรงกับข้อใด
  การมีน้ำลายไหลขณะนอนหลับ
  การหลั่งน้ำอสุจิขณะนอนหลับ
  การปัสสาวะขณะนอนหลับ
  การมีเพศสัมพันธ์ขณะนอนหลับ
  การฝันขณะนอนหลับกลางคืน
8. เมื่อร่างกายขาดธาตุไอโอดีน ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะอย่างไร
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะหยุดการเจริญเติบโต
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะหดตัวสั้นลงกว่าปกติ
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะที่ยืด หดตัวอยู่ตลอดเวลา
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะคงที่
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะขยายใหญ่ขี้น
9. การเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศส่งผลดีอย่างไร
  ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น
  ทำให้มีความสุขในการทำกิจกรรมอื่นๆ
  ทำให้สมองปลอดโปร่ง
  ทำให้มีปัญหาทางเพศลดลง
  ทำให้มีเพื่อนมากมาย
10. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นหญิง
  มีไหล่กว้างมากขึ้น
  เริ่มมีหน้าอก
  ใบหน้าสดใส
  มีประจำเดือน
  มีเลียงทุ้ม
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:22:32am