แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. "(3,600/36)*36=?"
  "3,660"
  "36,000"
  "3,600"
  360
  "36,600"
2. 899*217=?
  "194,269"
  "195,236"
  "194,126"
  "195,248"
  "195,083"
3. (36*36)+36=?
  "3,211"
  "1,123"
  "1,223"
  "1,332"
  "2,131"
4. " 11,111,111*11=? "
  "12,222,221"
  "122,222,221"
  "122,222,222"
  "12,222,222"
  "122,222,220"
5. (231*20)+231=?
  "4,851"
  "1,456"
  "4,594"
  "1,543"
  "4,441"
6. "36*1,237=?"
  " 44,514 "
  " 44,145 "
  " 15,514.00 "
  " 45,415 "
  "45,362"
7. (21*7)/21=?
  8
  20
  21
  22
  7
8. (2000/20)*10=?
  "1,000"
  110
  100
  "10,000"
  "1,001"
9. "(2,001+706)*19=?"
  "51,433"
  "54,397"
  "51,413"
  "50,697"
  "55,214"
10. (999-99)+99=?
  999
  99
  990
  "1,000"
  948
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:12:58am