แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. สารใดที่ละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด
  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
  แนพทาลีน
  น้ำตาล
  เกลือ
  เกลือโซเดียมคลอไรด์
2. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อเดียว
  ทราย
  น้ำเกลือ
  คอนกรีต
  พริกแกง
  น้ำโคลน
3. สารในข้อใดที่เป็นสารสังเคราะห์
  ลิปสติก
  อะลูมิเนียม
  เหล็ก
  พลวง
  ทองคำ
4. คำว่า “ กรด ( acid ) ” มีความหมายตรงกับข้อใด
  ฟาด
  การเกิดแก๊ส
  สึกกร่อน
  เปรี้ยว
  กัดกร่อน
5. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารละลาย
  น้ำนม
  น้ำแป้ง
  น้ำโคลน
  น้ำเต้าหู้
  น้ำด่างทับทิม
6. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อผสม
  น้ำเชื่อม
  น้ำเกลือ
  น้ำตาลทรายปนเกลือ
  พริกแกง
  อากาศ
7. สารในข้อใดที่จัดเป็นของผสม
  เงิน
  อากาศ
  ทองคำ
  เพชร
  น้ำบริสุทธิ์
8. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากกะหล่ำปลีสีม่วงเป็นสีแดง
  สารละลายผงฟู
  น้ำโซดา
  น้ำปูนใส
  น้ำปัสสาวะ
  น้ำบริสุทธิ์
9. สารใดที่ไม่ละลายน้ำ
  น้ำตาล
  แนพทาลีน
  เกลือแกง
  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
  เกลือ
10. จงพิจารณาว่าสารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
  สาร A 5 กรัม ละลายในน้ำ 30 กรัม
  สาร A 10 กรัม ละลายในน้ำ 100 กรัม
  สาร A 20 กรัม ละลายในน้ำ 200 กรัม
  สาร A 25 กรัม ละลายในน้ำ 250 กรัม
  สาร A 15 กรัม ละลายในน้ำ 150 กรัม
11. สารใดที่ละลายน้ำแล้วไม่นำไฟฟ้า
   อิเล็กโทรไลต์
  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
  แนพทาลีน
  น้ำตาล
  เกลือแกง
12. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากดอกอัญชันสีน้ำเงินปนเขียว
  น้ำโซดา
  น้ำมะขาม
  น้ำส้มสายชู
  น้ำมะนาว
  น้ำขี้เถ้า
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:32:50am