แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดมีพลังงานความร้อนมากที่สุด
  จูล
  กิโลแคลอรี่
  กิโลจูล
  กรัม
  แคลอรี่
2. พลังงานโครงผลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใด
  การควบแน่น
  การระเหย
  การเดือด
  การระเหิด
  การละลาย
3. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  การสูบบุหรี่
  การทอดไข่
  น้ำกลายเป็นไอ
  การสุกของผลไม้
  การเผากระดาษ
4. สารในข้อใดที่มีความดันไอสูงที่สุด
  ไอเอทิลอีเทอร์
  เมทานอล
  เอทานอล
  น้ำ
  ไฮโดรเจน
5. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุด
  โพแทสเซียมไนเตรด
  โซเดียมไฮดรอกไซด์
  กลูโคส
  แอมโมเนียมคลอไรด์
  เอทานอล
6. การละลายของสารจะเป็นประเภทคายความร้อนหรือดูดความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
  พลังงานไฮเดรชัน
  สิ่งแวดล้อม
  พลังงานแลททิซและพลังงานไฮเดรชัน
  ระบบ
  อุณหภูมิห้อง
7. สารในข้อใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
  ของแข็งและแก๊ส
  ของเหลว
  เท่าๆกันทุกสถานะ
  ของแข็ง
  แก๊ส
8. สารในข้อใดมีจุดเดือดสูงที่สุด
  น้ำ
  แอมโมเนีย
  เอทานอล
  มีเทน
  ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
9. การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก็สโดยตรงเรียกว่าอะไร
  การระเบิด
  การหลอมเหลว
  การระเหย
  การกลายเป็นไอ
  การระเหิด
10. ที่อุณหภูมิ 20 0C ความดัน 1.0 บรรยากาศ แก๊สในข้อใดที่สามารถละลายน้ำได้ดีที่สุด
  คาร์บอนไดออกไซด์
  คาร์บอนมอนอกไซด์
  ออกซิเจน
  คริปทอน
  ไนโตรเจน
11. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  การละลายของน้ำแข็ง
  การทำให้ก้อนหินแตกละเอียด
  การขูดมะพร้าว
  การก่อไฟ
  การเผากระดาษ
12. น้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิกี่ 0c
  8
  2
  3
  5
  4
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:33:11am