แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
ซาบซ่าน
พุทรา
ต้นไทร
ทราบ
ซึมซาบ
2. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ตลาด=ตะ-ลาด
3. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ขว้าง
ตรอง
อยู่
กว้าง
ไขว่
4. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความสำราญ
5. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
6. ข้อใดเขียนผิด
สะเทือน
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
เพชร
7. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สอาด
สะบาย
สดวก
สะพาน
สะงบ
8. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ฉลาด
ตลาด
กรง
ขนม
สงบ
9. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ประรอท
สูตรอากาส
สสิธร
พิพาทษ์
โอกาส
10. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
แหง
สร้างสรรค์
พรรณ
โจษ
จันทร์
11. คำในข้อใดเขียนผิด
บรรจง
สัมภาษณ์
กำปนาท
บันเทิง
บรรเลง
12. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
คณนา
13. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สัตย์ป่า
ปราบปลื้ม
เกลาไม้
ปราบปลาม
ซื่อสัตว์
14. ข้อใดเขียนผิด
สะอาด
สะบัด
สะเบียง
สะบ้า
สะเทือน
15. ข้อใดเขียนผิด
บ่าไหล่
ปลาไหล
ไหล่หิน
หลงไหล
อะไหล่
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 3:47:19 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::