แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
  ปัจจามิท
  ปัจจามิตร
  ปัดจามิด
  ปัจจามิต
  ปัจจามิด
2. ข้อใดเขียนถูกต้อง
  ปราบปลื้ม
  เกลาไม้
  ปราบปลาม
  ซื่อสัตว์
  สัตย์ป่า
3. ข้อใดเขียนผิด
  กลาสี
  ขะมักเขม้น
  ขบวน
  คณนา
  ศักดิ์ศรี
4. ข้อใดเขียนผิด
  สะอาด
  สะบัด
  สะเบียง
  สะบ้า
  สะเทือน
5. ข้อใดเขียนผิด
  ซาบซ่าน
  ซึมซาบ
  พุทรา
  ต้นไทร
  ทราบ
6. ข้อใดเป็นอักษรนำ
  อยู่
  ขว้าง
  กว้าง
  ตรอง
  ไขว่
7. ข้อใดเขียนถูกต้อง
  สะพาน
  สะบาย
  สะงบ
  สอาด
  สดวก
8. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
  พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
  ถนัด = ถะ-นัด
  ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
  ตลาด=ตะ-ลาด
9. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
  สงบ
  ขนม
  ฉลาด
  กรง
  ตลาด
10. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
  จันทร์
  สร้างสรรค์
  โจษ
  แหง
  พรรณ
11. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
  ความสุข
  ความดีใจ
  ความเศร้าใจ
  ความเบิกบาน
  ความสำราญ
12. ข้อใดเขียนถูกต้อง
  สูตรอากาส
  สสิธร
  พิพาทษ์
  โอกาส
  ประรอท
13. คำในข้อใดเขียนผิด
  บันเทิง
  กำปนาท
  บรรเลง
  บรรจง
  สัมภาษณ์
14. ข้อใดเขียนผิด
  ตะบองเพชร
  เพ็ชฌฆาต
  เพชร
  บอระเพ็ด
  สะเทือน
15. ข้อใดเขียนผิด
  หลงไหล
  อะไหล่
  บ่าไหล่
  ไหล่หิน
  ปลาไหล
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:43:17am