แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. คำในข้อใดอ่านออกเสียงอย่างอักษรนำทุกคำ
  สวรรค์ ปรวด จวัก
  ผลีผลาม เหลา สตรี
  จรด ปริญญา ขโมย
  สมัย ตราด สมการ
  ประหลาด ตลาด อากาศ
2. คำนามในข้อใดใช้ลักษณนามซ้ำชื่อได้
  เทียนไข
  คะแนน
  ตู้เย็น
  สักวา
  รถยนต์
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำวิเศษณ์
  ขยายคำสรรพนาม
  ขยายคำบุพบท
  ขยายคำนาม
  ขยายคำวิเศษณ์
  ขยายคำนามทั่วไป
4. "คำในข้อใดที่ ""รร"" อ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดเป็นแม่กนทั้ง 2 คำ"
  บรรพชา สรรพนาม
  รังสรรค์ สรรพสินค้า
  สรรพางค์ สรรพนาม
  บรรทัด ศตวรรษ
  พรรษา กรรณิการ์
5. คำกริยาที่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารับข้างท้ายมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
  กริยานุเคราะห์
  วิกตรรถกริยา
  สกรรมกริยา
  อกรรมกริยา
  กริยาสภาวมาลา
6. ข้อใดใช้คำลักษณนามผิด
  สักวา-บท
  ขลุ่ย-เลา
  ฤๅษี-ตน
  รถยนต์-คัน
  สวิง-ตัว
7. ข้อใดมีนิยมสรรพนาม
  ขนมชิ้นนี้ของใคร
  คุณมาหาใครคะ
  นี่คือบ้านของฉัน
  มีอะไร
  อะไรอยู่ในตะกร้า
8. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
  อย่าหวงแหนจอกแหนในสระข้างบ้าน
  โคลงเรือแล้วเรือโคลง
  เพลารถหักในเพลาเช้า
  น้องทำหนังสือสระภาษาไทยตกลงไปในสระน้ำ
  จันทร์ไปเที่ยวที่เมืองเวียงจันทน์
9. ข้อใดมีคำกริยานุเคราะห์
  ต้นไม้ล้มที่หลังบ้าน
  แมวกินปลาทู
  แมวกัดหนู
  ผมต้องไปทำงาน
  ลมพัดแรงมาก
10. คำในข้อใดออกเสียง 2 พยางค์ทุกคำ
  กระดาษสา ภัตตาหาร หนังสือ
  สร่าง ภาพลักษณ์ ปกติ
  ปริตร คนธรรพ์ มารยา
  นนทรี โทษทัณฑ์ ซอมซ่อ
  ภูมิฐาน ปลัก ตุ๊กตา
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:02:08am